Uw leven weer op orde

Alles zit tegen.Het lukt moeilijk om uw leven op orde te krijgen. De rekeningen stapelen zich op. Het is een chaos in huis en in uw hoofd. En alsof dat nog niet genoeg is, dreigt uw huurbaas de huur van uw woning op te zeggen.

Klinkt het bekend?

Het is niet altijd gemakkelijk dit soort problemen zelf op te lossen. Met woonondersteuning biedt Wijk-Zorg u de helpende hand.

 

voor wie is woonondersteuning?

Woonondersteuning is er voor mensen die de grip op hun leven zijn verloren door een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld schulden, verslaving, relatieperikelen, vereenzaming, psychische problemen, werkeloosheid enzovoort.

Woonondersteuning kan huis-uitzetting voorkomen en is bovendien een steun in de rug voor wie na verblijf in een voorziening weer zelfstandig gaat wonen.

Om voor woonondersteuning in aanmerking te komen, moet u minimaal achttien jaar zijn. Ook gezinnen waarvan een van de leden minimaal achttien is, bieden wij woonondersteuning. Het is belangrijk dat u in het bezit bent van een geldige indicatie. Wijk-Zorg kan uitzoeken of u voor een indicatie in aanmerking komt en deze voor u regelen.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Woonproblemen de baas worden lukt niet van de ene op de andere dag. Onze hulp duurt daarom zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen:

– Naar uw verhaal luisteren en met u plannen maken om uw problemen aan te pakken

– U in contact brengen met andere hulpverlenende organisaties bijvoorbeeld bij psychische problemen of verslavingsproblemen

– Samen orde scheppen in uw administratie

– U helpen aflossingsregelingen te treffen met eventuele schuldeisers

– Ook kunnen wij regelen dat uw inkomen wordt beheerd totdat u uw financien zelf weer   kunt regelen

– Met u de post doornemen zodat u weet wat u moet met die brieven van instanties

– Begeleiden bij onderhouden en, indien nodig, herstellen van het contact met familie, vrienden of buren

– U ondersteunen bij het vinden van werk of dagbesteding

– U leren gezond te koken voor weinig geld, uw huishouden zelfstandig te runnen, ruzies uit te praten, met instanties om te gaan enzovoort

 

Welke begeleiding u precies krijgt, hangt af van uw situatie. U geeft zelf aan waar de grootste knelpunten liggen. Met uw begeleider stelt u een begeleidingsplan op waarin staat aan welke punten u wilt werken. De begeleider komt bij u thuis langs om te praten, om adviezen te geven en om praktische hulp te bieden.

In de begeleiding staan uw krachten en talenten voorop, niet uw problemen. U ontdekt dat u meer kunt dan u zelf dacht en waar mensen of instanties uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Een begeleider van Wijk-Zorg ondersteunt u, maar u houdt zelf de regie, want het is uw leven.

 

Waar biedt Wijk-Zorg woonondersteuning?

Wijk-Zorg biedt woonondersteuning aan mensen in Groningen, Drenthe en Overijssel.

 

meer weten?         info@wijk-zorg.nl