Buurtkamer “De Eik”

 

Voor wie is de Buurtkamer? 

De doelgroep van Buurtkamer De Eik zijn mensen met geheugenproblemen, zonder de diagnose dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met eenzaamheidsgevoelens. 

Buurtkamer De Eik is maximaal 5 dagdelen per week geopend. Per week kunnen ongeveer 40 mensen gebruik van Buurtkamer De Eik.

 

De Buurtkamer in het kort 

Doel van Buurtkamer De Eik is: 

– Het voorkomen of verlichten van sociaal isolement. 

– Het bieden van een veilige en toegankelijke omgeving. 

– Het ondersteunen bij zinvolle en plezierige dagbesteding. 

– Het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid waardoor mensen (langer) thuis     

   kunnen blijven wonen.

– Het verlichten van de zorg thuis door mantelzorgers. 

– Het stimuleren van participatie. 

– Het fit en soepel blijven, d.m.v. beweegactiviteiten onder begeleiding van een ergo coach

– Het meehelpen met koken, samen eten

– Het, gezamenlijk, bedenken van uitjes en uitvoeren

 

Buurtkamer De Eik is september 2018 gestart. Er worden kleinschalige, laagdrempelige groepsactivitei­ten aangeboden voor maximaal acht personen uit genoemde doelgroepen, waarbij gezamenlijk eten mogelijk is. De Buurtkamer heeft een open karakter en de deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen ze aanwezig zijn. De activiteiten zijn afhankelijk van de groep. Centraal  staat de inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers. De activiteiten zijn gericht op recreatie of educatie, bijvoorbeeld spelletje doen, handarbeid, nieuws en/of tv-programma bespreken of instructie computervaardigheden.

De deelnemers worden tijdens de activiteiten begeleid door een beroepskracht en vrijwilligers.

 

Financiën

Buurtkamer De Eik wordt bekostigd via twee financieringsstromen.

De inzet van Stichting Wijk-Zorg via geïndiceerde begeleiding vanuit de Wmo. 

Mensen zonder indicatie betalen een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage per dagdeel. 

 

Daarnaast betalen deelnemers, indien zij er gebruik van maken, een vergoeding voor de maaltijd. Wij zetten in op een kosteneffectieve manier van werken door de beroepskrachten te spreiden over de dagen en door de beschikbare plekken voldoende te bezetten.

 

Informatie:

 

Stichting Wijk-Zorg

Meidoornstraat 62-5

7577DN Oldenzaal

info@wijk-zorg.nl

06-57935714