Eetkamer “De Eik”

Kamer in de buurt voor mensen met geheugenproblemen en/of die in een sociaal isolement dreigen te geraken 

 

Voor wie is de Eetkamer? 

De doelgroep van Eetkamer De Eik zijn mensen met geheugenproblemen, zonder de diagnose dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met eenzaamheidsgevoelens. 

Eetkamer De Eik is maximaal 3 middagen per week geopend. Per week kunnen ongeveer 15 mensen gebruik van Eetkamer De Eik.

 

De Eetkamer in het kort 

Doel van Eetkamer De Eik is: 

– Het samen eten en eventueel meehelpen met koken

– Het voorkomen of verlichten van sociaal isolement. 

– Het stimuleren van participatie. 

 

Eetkamer De Eik is september 2018 gestart. Er wordt kleinschalig, laagdrempelig gezamenlijke maaltijden aangeboden voor maximaal vijf personen uit genoemde doelgroepen, waarbij participatie en het nuttigen van een gezonde maaltijd, het doel zijn. 

De Eetkamer heeft een open karakter en de deelnemers kunnen zelf bepalen hoe vaak zij mee willen eten.

 

Succesfactoren zijn: 

Door de samenwerking tussen Stichting Zelfstandig Ondersteund Wonen Oldenzaal en Stichting Wijk-Zorg worden meer bezoekers bereikt. 

Het dagelijks bieden van een gezonde, ter plaatse vers bereidde maaltijd met verse producten waarbij de prijsstelling voor eenieder ‘haalbaar’ is.

De maaltijden worden bereid door én vrijwilligers én deelnemers van Buurtkamer De Eik, onder verantwoordelijkheid van beroepskrachten die daartoe beschikken over een SVH diploma en HACCP gecertificeerd zijn. In Eetkamer De Eik wordt op vaardig­heden van de vrijwilligers gescreend.

 

Vernieuwend?

Eetkamer De Eik is vernieuwend door de samenwerking tussen zorg, welzijn, wonen en horeca. Mensen die door welke oorzaak dan ook niet (meer) toe komen aan het dagelijks nuttigen van een gezonde maaltijd worden door dit aanbod in staat gesteld een aantal keer per week én gezond te eten én dit samen met anderen te doen.

 

Financiën

Eetkamer De Eik wordt bekostigd via twee financieringsstromen.

De inzet van de beroepskracht wordt gefinancierd vanuit de WMO en/of WLZ op basis van 

‘individuele begeleiding’ middels het meedoen van daartoe geïndiceerde bewoners, de deelnemers betalen een vergoeding van € 6.00,- per afgenomen maaltijd.

Voor die deelnemers die financieel niet in staat zijn deel te nemen kan hulp worden geboden voor het aanvragen van een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand bij de gemeente Oldenzaal.

 

Informatie:

Stichting Wijk-Zorg

Akkerkers 62-5

7577DN Oldenzaal

info@wijk-zorg

06-57935714