Beroep Helpende Zorg & Welzijn

In je werk als helpende heb je vaak te maken met mensen die door de achteruitgang van hun gezondheid niet meer alle (zorg)taken zelf kunnen uitvoeren. Ouderen, zieke mensen of mensen met beperkingen hebben soms hulp nodig om zo goed mogelijk te blijven functioneren.
Je ondersteunt deze mensen en houdt zoveel mogelijk rekening met hun wensen en gewoontes.
Het uitgangspunt bij al je werkzaamheden is dat jouw cliënten zoveel mogelijk taken zelf blijven uitvoeren. Jij stimuleert hen daarin.
Je hebt veel contact met de cliënten en werkt nauw samen met je collega’s. Zo krijg je leiding van zorgverleners en begeleiders. Je assisteert hen bij hun werkzaamheden.

 

Helpende Thuiszorg in “De Eik”

In de thuiszorg, locatie De Eik,  werk je als helpende vaak met ouderen, maar je kunt ook zieken, mensen met beperkingen (gehandicapten) of andere hulpbehoevenden helpen. Je doel is om ondersteuning te bieden waardoor cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Je verricht huishoudelijk werk en hebt een beperkt aantal verzorgende taken.

 

Helpende Welzijn in “De Eik”

Als helpende welzijn (ook wel assistent welzijn genoemd), werk je, binnen De Eik,  met mensen die zich in hun leefomgeving niet helemaal zelfstandig kunnen redden. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een beperking of kinderen. De inhoud van je werk is afhankelijk van de bewonersgroep.

Als helpende in De Eik voer je meer licht verzorgende taken uitvoert. Als helpende welzijn verzorg je bijvoorbeeld de maaltijd, zet je een kopje koffie en organiseer je activiteiten die passend zijn voor de cliënt. Ook geldt dat je huishoudelijke taken uitvoert.


Ook begeleidt en verzorg je de cliënten bij verschillende activiteiten. Wanneer je bijvoorbeeld met ze gaat zwemmen, help je naast de begeleiding in het zwembad ook met aan- en uitkleden.