De waarde van mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen partners zijn, familieleden of vrienden.

U als mantelzorger kent de cliënt goed. U weet welke impact de ziekte of beperking op hem of haar heeft.

U weet nog hoe de cliënt voor het ziekteproces was en u kent de context van de eigen omgeving.

Daarmee zijn mantelzorgers voor ons, medewerkers van Wijk-Zorg, van grote waarde.

Wij kunnen uw ervaring en kennis gebruiken om de zorg en begeleiding goed af te stemmen op de cliënt.

Zijn er knelpunten, dan weet u,als mantelzorger, soms direct waar dat aan ligt. Dit helpt ons om die knelpunten op te lossen.

 

Samenwerking

Daarom gaan wij altijd met u in gesprek, luisteren wij naar u en zullen ook onze eigen inzichten met u delen.

In de dagelijkse hectiek is dat soms lastig, maar het levert alle partijen veel op. Bovendien is het voor ons een voorwaarde voor een goede samenwerking.

 

Mantelzorg overkomt je!

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

 

meer weten?         info@wijk-zorg.nl