De Wijkverpleegkundige

 

De wijkverpleegkundige is terug in de wijk als kernspeler rond gezondheid en zorg.

Hij/Zij biedt, vanuit een brede blik op de wijk en haar inwoners, effectieve en efficiënte begeleiding en zorg.

De wijkverpleegkundige werkt hierbij samen met de huisarts en met een sociaal wijkteam.

‘De wijkverpleegkundige heeft een verbindende en signalerende functie in de wijk.

Hij/Zij kent het medische domein, werkt samen met de huisarts en het ziekenhuis, maar kent ook het netwerk van zorg en welzijn in de wijk.

De wijkverpleegkundige heeft een brede kijk op wat er speelt bij een persoon, gezin of wijk. Zij kan met de zorgvrager onderzoeken wat de beste oplossing is voor diens vragen.

 

De wijkverpleegkundigen van stichting Wijk-Zorg vertellen u graag over hun ‘vernieuwde’ rol binnen de zorg.