Schoon & Veilig Huis

 

Soms heeft u (tijdelijk) hulp in het huishouden nodig hetzij door ziekte, bepaalde gezinsomstandigheden, een handicap of door het ouder worden.

Een vaste medewerker zal bij u thuis de ondersteuning bieden die u nodig heeft. 

Dit kan zijn dat de huishoudelijke werkzaamheden voor korte of langere tijd samen met u worden gedaan of volledig worden overgenomen als dit nodig is.

 

U kunt bij uw eigen gemeente bij het WMO loket huishoudelijke verzorging aanvragen en aangeven dat u hulp wilt van Wijk-Zorg. Wij kunnen u hierbij ook helpen.

 

Al onze huishoudelijke medewerkers zijn bekend met de principes van vroegtijdige signalering en observatie van (psychosociale) problematiek, rapportage in het huishoudelijk zorgdossier en het werken met observaties.

 

Schoon en veilig huis richt zich op een schoon en veilig leefklimaat voor u als cliënt.

 

Op basis van de geconstateerde hiaten wordt al dan niet in samenspraak met de cliënt:

– een plan van aanpak opgesteld om eventueel opgelopen achterstanden op te lossen, gevolgd door een plan van aanpak gericht op behoud va

– een plan van aanpak opgesteld gericht op behoud van een schoon en veilig leefklimaat

Onze aanpak is methodisch, gaat mede uit van de eigen kracht van de cliënt en daar waar mogelijk stimuleren wij zoveel mogelijk eigen kunnen cq deelname middels “samen doen”

 

meer weten?         info@wijk-zorg.nl